Velg selv er en film  med tilhørende  samtaleopplegg for tweens, aldersgruppen 9-13 år. Vi ønsker at samtaleopplegget skal skape refleksjon rundt rus- og seksualitet, og gjennom det bidra til å forebygge rusbruk og seksuelle overgrep.

Bakgrunn for prosjektet er undersøkelsen «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg», som vi gjennomførte i samarbeid med institutt
for kirke- religions- og livssynsforskning, KIFO, og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Her kartla vi hva som skjer av undervisning knyttet til rus og seksualitet i kristent ungdomsarbeid. Et av funnene var at kristne ungdomsarbeidere mener man bør snakke tidligere om rus og seksualitet før konfirmasjonstiden. Denne virkelighetsbeskrivelsen har vi fått bekreftet i samtaler og møter med organisasjonsledere og de som jobber med målgruppa på grasrota. I tillegg blir det nevnt at det mangler målrettet materiell om tematikken. Ved å utvikle Velg selv vil vi hjelpe til med dette.

Trosopplæringsplanens del om livstolkning og livsmestring omtaler sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Aldersgruppen tweens, 9 -13 år, er en viktig aldersgruppe å tematisere rus og seksualitet for. Rapporten «Unge, kjønn og pornografi i Norden», utgitt av Nordisk Ministerråd, viser at ungdom i snitt ser pornografi for første gang som 11-åringer. I tillegg vet vi at flere og flere barn deler nakenbilder av seg selv over internett. Selv om ungdom i dag drikker mindre alkohol enn tidligere, er de i et samfunn som drikker mer alkohol enn noensinne.Temaer som før var mest aktuelt for tenåringer, er nå høyaktuelle å snakke med yngre aldersgruppe om.

Hensikten med å utvikle et samtaleopplegg for en yngre aldersgruppe er å begynne tidligere med å skape motstandsdyktighet, mot ytre press.

Vi i Blå Kors tilbyr opplæring for ansatte som driver med tweens-arbeid, ta gjerne kontakt med oss.


LENKER

Forslag til andre nettsider for tweens: